Ogłaszamy nabór
na rok szkolny
2024/2025


Witamy serdecznie !

Jesteś na stronie Centrum Oświaty, Szkolnictwa i Kultury.
Wejdź bezpośrednio na stronę właściwej szkoły klikając w odpowiedni przycisk.
U nas jest bezpiecznie, rodzinnie i pomysłowo.

Centrum Oświaty, Szkolnictwa i Kultury
ul. Osowiecka 98d, 05-825 Adamowizna

Szkoła podstawowa:
+48 726 161 592
+48 726 161 594
szkola@cosik.edu.pl
info@cosik.edu.pl

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Adamowiźnie - Gmina Grodzisk Mazowiecki
    Misją Szkoły Podstawowej i Centrum Oświaty jest:
  • stwarzanie uczniom optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju intelektualnego, fizycznego, moralnego i emocjonalnego przy przestrzeganiu poszanowania ich godności osobistej oraz wolności wyznania i światopoglądu,
  • wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania,
  • kształcenie i wychowanie dzieci tak, by rozumieli świat i dokonywali właściwych wyborów oraz odpowiedzialnie podejmowali decyzje,
  • wychowanie uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej,
  • przygotowanie do życia i prawidłowego funkcjonowania młodego człowieka w świecie i społeczeństwie,
  • kształtowanie człowieka aktywnego, przedsiębiorczego, potrafiącego formułować swoje myśli i poglądy w sposób jasny, precyzyjny i zrozumiały; umiejącego bronić swojego zdania, a jednocześnie wrażliwego na potrzeby innych,
  • przygotowanie do odbioru kultury, kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody, znajomości i stosowania działań proekologicznych.
  • kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody, znajomości i stosowania działań proekologicznych,


Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Centrum Oświaty Szkolnictwa i Kultury znajduje się w Adamowiźnie - powiat grodziski. Zapraszamy do udziału w rekrutacji dzieci mieszkających w takich miejscowościach jak Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna, Żabia Wola, Jaktorów, Radziejowice i innych okolicznych miejscowości!