Czesne w Niepublicznym Gimnazjum COSIK

Czesne wynosi obecnie 750,00 zł miesięcznie i jest płatne przez 10 miesięcy.

W ramach czesnego oferujemy wszystkie zajęcia wynikające z Ramowego tygodniowego planu nauczania Niepublicznego Gimnazjum w Adamowiźnie.

Przy przyjęciu do szkoły pobierane jest jednorazowo wpisowe w wysokości jednokrotnego czesnego.


Z uwagi na zmiany w systemie oświaty prowadzimy nabór jedynie do istniejących klas. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt