RAMOWY PLAN NAUCZANIA NIEPUBLICZNEGO GIMAZJUM W ADAMOWIŹNIENasza oferta kształcenia jest bogatsza niż w szkołach publicznych. Zwiększyliśmy liczbę godzin poszczególnych przedmiotów – zwłaszcza tych, które obejmuje egzamin gimnazjalny. Przewidujemy również dostosowanie liczby godzin różnych przedmiotów do potrzeb danej grupy uczniów. Chcemy też dać możliwość rozwijania zainteresowań podczas zajęć dodatkowych. Uczniowie będą również uczestniczyli w zajęciach z psychologiem i/lub pedagogiem szkolnym.

Poniżej zamieściliśmy zestawienie przydziału godzin poszczególnych przedmiotów w kolejnych klasach w gimnazjach publicznych i w naszym gimnazjum.

Przykładowy ramowy tygodniowy plan nauczania w gimnazjach publicznych

przedmiot

język polski
język angielski
drugi język nowożytny
plastyka i muzyka
historia
wiedza o społeczeństwie
geografia
biologia
chemia
fizyka
matematyka
informatyka
wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa
zajęcia artystyczne
zajęcia techniczne
godziny z wychowawcą
religia/etyka
WDŻ

razem
Klasa I

4
5
2
2
2
-
1
2
2
2
4
-
4
-
-
-
1
2
0,5

33,5
Klasa II

5
5
2
-
2
1
2
1
1
1
4
2
4
-
1
1
1
2
0,5

35,5
Klasa III

5
4
2
-
2
1
1
2
2
1
4
2
4
1
1
1
1
2
0,5

36,5


Ramowy tygodniowy plan nauczania Niepublicznego Gimnazjum w Adamowiźnie

przedmiot

język polski
język angielski
drugi język nowożytny
plastyka i muzyka
historia
wiedza o społeczeństwie
geografia
biologia
chemia
fizyka
matematyka
informatyka
wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa
zajęcia artystyczne *
zajęcia techniczne
godziny z wychowawcą
religia / etyka **
WDŻ **

razem
Klasa I

5
5
2
2
2
-
2
2
2
2
5
1
4
0,5
-
1
1
2
0,5

39
Klasa II

5
5
2
-
2
1
2
2
2
2
5
1
4
0,5
2
1
1
2
0,5

40
Klasa III

5
5
2
-
2
1
2
2
2
2
5
1
4
-
2
-
1
2
0,5

38,5


* zajęcia artystyczne realizowane w formach np.: muzyka, fotografia, plastyka, taniec, zajęcia teatralne, zajęcia filmowe.
** religia, etyka oraz WDŻ są zajęciami nieobowiązkowymi – o uczestnictwie decydują rodzice/opiekunowie prawni ucznia. Uczniowie będą mogli również brać udział w zajęciach dodatkowych, które dostosujemy do ich predyspozycji.


Z uwagi na zmiany w systemie oświaty prowadzimy nabór jedynie do istniejących klas. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt